ŠUS kot primer dobre prakse na mednarodnem kongresuObjavljeno19. februarja 2024

Mednarodno, Splošno
Zveza športa za vse Iran je 16. februarja v glavnem mestu Teheran organizirala Mednarodni kongres na temo »razvoj športa za vse« . Več kot 400 udeležencev je imelo priložnost prisluhniti predstavitvam in postavljati vprašanja o dveh glavnih temah, opredeljenih v Misiji 2030 TAFISA: upravljanje, vodstvo in integriteta ter enakost spolov. Temi sta predstavila Janez Sodržnik, finančnik TAFISA, in Patrik Peroša, podpredsednik ŠUS.Dogodek pod vodstvom Ali Khalili, predsednika Iranske športne zveze ter Iman Mottagian Nejad, podpredsednika Zveze športa za vse Iran je bil usmerjen v krepitev nacionalnega zavezništva za spodbujanje prebivalstva k bolj redni telesni dejavnosti preko njihove mreže inštruktorjev, trenerjev, učiteljev športne vzgoje in drugih, ki delajo na področju športa za vse. Tovrstni dogodki bodo tudi v prihodnje organizirani po različnih krajih znotraj države.Pomemben prispevek k okrepitvi mednarodnega sodelovanja in izmenjavi dobrih praks ter znanj je bila predstavitev programov Športne unije Slovenije in njene zgodovine ter delovanja športa za vse v Sloveniji, kar je pomembno prispevalo k razpravi o pomenu in izmenjavi izkušenj ter znanj.

news source

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.